• +98 41 3424 5175
  • +98 914 315 4086

اطلاعات تماس

 

 

آدرس دفتر

 

  تبریز - نرسیده به پالایشگاه - روبروی ایران خودرو - کوی آذرنو - پلاک 3

 

 

تلفن دفتر مرکزی

 

 5175 3424 41 98+

 

 

مسئول فروش

 

  0775 516 912 98+       -      4086 315 914 98+

 

 

ای میل

 

 Diba.araz.turk@gmail.com

 

 

آدرس وب

 

  www.dibatowel.com